n Brussel - naar homepage

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) biedt Nederlandstalige scholen in Brussel, leerkrachten en onderwijspartners een brede waaier aan ondersteuning. Zo wil ze de leerkansen en resultaten van leerlingen verhogen.
Logo Onderwijscentrum Brussel

Thema's

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt en vormt de Nederlandstalige scholen in Brussel, de brede scholen en de VGC-speelpleinen. Het OCB heeft hierbij specifiek aandacht voor:

 • taal en meertaligheid;
 • ouder- en buurtbetrokkenheid;
 • spel en spelen;
 • omgaan met diversiteit en armoede;
 • brede school en breed leren. 

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt Nederlandstalige scholen in Brussel, leerkrachten en onderwijspartners en organiseert vorming en opleiding op het vlak van:

 •  taalbeleid en taalvaardigheidsonderwijs;
 •  omgaan met diversiteit met specifieke aandacht voor armoede;
 •  ouderbetrokkenheid;
 •  brede school.

Het Onderwijscentrum benadrukt ook het belang van een gezonde schoolomgeving waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich goed en betrokken voelen.

Projecten

Het Onderwijscentrum Brussel heeft heel wat projecten. Een greep uit het aanbod:

 • ondersteuning op maat: een ondersteuner begeleidt de school een schooljaar lang via een coachingstraject;
 • vormingen, werkgroepen, intervisie ... die aansluiten bij de Onderwijscentrum Brussel-thema’s (bv. schrijfvaardigheid, huiswerkbeleid, …);
 • projecten voor leerlingen en ouders: Zomerschool, Lenteschool, Tienerschool, Klas in de kijker, ... ;
 • ondersteuning voor Brusselse Brede Scholen via het Platform Brede School Brussel;
 • de Onderwijsbibliotheek ontleent leermiddelen en documentatie voor een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk: methodes, literatuur, ondersteunende materialen ...

Lees meer

Lees meer op de website van het Onderwijscentrum Brussel.