n Brussel - naar homepage

Europese subsidiemogelijkheden

De competitie voor Europese financiering is groot. Om uw slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil Nederlandstalige organisaties in Brussel met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseert ze een reeks vormingen over het schrijven van Europese projectvoorstellen.

Deadlines

Verschillende Europese subsidieprogramma’s werken met regelmatig terugkerende oproepen of ‘calls’. Voor programma’s als ‘Erasmus+’ en ‘Creatief Europa’ vallen de deadlines voor die calls in het voorjaar (februari - april) en/of in het najaar (september - oktober). Tijdens de vormingen bereiden EU-experts u voor op verschillende deadlines van oproepen binnen interessante subsidieprogramma’s.

Aankomende vorming:

GEANNULEERD! 11/01/2018: Programmaspecifieke vorming: 'Hoe schrijf ik een goed Europees projectvoorstel binnen het onderwijs- en vormingsluik van Erasmus+ KA2 (deadline: 21/03/2018)

 • Inhoud

  Wil je met je organisatie bijleren door uitwisseling van goede voorbeelden of innovatieve praktijken? Bekijk dan eens de mogelijkheden van een strategisch partnerschap met een organisatie in het buitenland. De Europese commissie biedt met het programma Erasmus+ KA2 subsidiemogelijkheden voor dit soort samenwerkingsprojecten.

  Om je kans hierop zo groot mogelijk te maken, is een goede voorbereiding van de projectaanvraag cruciaal. Om je daarbij op weg te helpen, organiseert de VGC een info- en vormingsnamiddag over het schrijven van een goed projectvoorstel binnen Erasmus+ KA2.

  Heb je nog vragen over je KA1 projectidee, -voorstel of over het KA1 aanvraagformulier? Schrijf je dan in voor de KA1 workshop.

 • Wanneer? Donderdag 11 januari 2018 - namiddag
 • Voor wie? Dit vormingsmoment richt zich tot alle Nederlandstalige Brusselse onderwijs- en vormingsinstellingen en organisaties met een educatief aanbod die een KA2-project willen starten.
 • Programma?
  • Programma in pdf
  • Plenaire presentatie : algemene informatie over Erasmus+ KA2: nieuwe projectoproep 2018: Wat is er nieuw, wat is er mogelijk en wat wordt er precies gefinancierd?
  • Workshops:
  • Wat komt er allemaal kijken bij het schrijven van een Erasmus+ project? // Voor wie? Instellingen zonder of met beperkte ervaring met Erasmus+ projecten
  • Toets je Erasmus+-projectidee of -voorstel af bij experten en krijg uitleg bij de vraagstelling in het Erasmus+ aanvraagformulier // Voor wie? Instellingen die al enige ervaring hebben met het schrijven en indienen van een Erasmus+ project of gestart zijn met het schrijven van hun aanvraag, maar nog met vragen zitten.
 • Waar? Renaissancegebouw van de VGC

 

Afgelopen vormingen:

 • Inhoud
  Wil je met je organisatie Europese ervaringen opdoen en investeren in Europese uitwisseling? Wil je je competenties, kennis en vaardigheden aanscherpen in een Europese context? Samen met andere teamleden van je organisatie, met vrijwilligers of met leerlingen? Dat kan met het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Binnen kernactie 1 (KA1) van het programma kan je daarvoor middelen aanvragen. Om je kans hierop zo groot mogelijk te maken, is een goede voorbereiding van de projectaanvraag cruciaal.
  Om je daarbij op weg te helpen, organiseert de VGC een vorming over het schrijven van een goed projectvoorstel binnen Erasmus+ KA1.

Op zoek naar tips en handvaten voor uw projectvoorstel binnen het jeugdluik van Erasmus+ of binnen het cultuurluik van Creative Europe? Hoe kunt u de slaagkansen van uw projectvoorstel vergroten?

 • Wanneer? maandag 19 juni 2017 (namiddag)
 • Waar? VGC-Renaissancegebouw, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • Programma

Wat komt er allemaal kijken bij het opmaken van een Europees projectvoorstel? Op zoek naar tips om uw projectvoorstel uit te werken? Hoe kunt u de slaagkansen van uw projectvoorstel vergroten?

 • Wanneer? maandag 22 mei 2017 (namiddag)
 • Waar? VGC-Renaissancegebouw, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • Programma