n Brussel - naar homepage

Duidelijk Nederlands

Maak uw teksten concreet en toegankelijk, ook voor anderstaligen. Elk jaar leren meer dan 20.000 Brusselaars Nederlands. Ze hebben nog maar een basiskennis Nederlands, maar vaak komen ze ook met uw organisatie in contact. Hoe past u uw folders, website of mondelinge communicatie aan zonder te vervallen in kindertaal?

Met Duidelijk Nederlands helpt het Huis van het Nederlands u op weg.

Laat uw teksten screenen en hertalen

Wilt u uw folders, website of brieven leesbaar maken voor een breed publiek, ook voor mensen met een basiskennis Nederlands?  Het Huis screent ze op duidelijke taal en stelt een verbeterde tekst op. Mét concrete feedback en tips.

Om zoveel mogelijk aanvragen te beantwoorden, is het tekstadvies beperkt in tijd en hoeveelheid. Wie veel teksten wil voorleggen, krijgt een vorming om het zelf in de vingers te krijgen.

Volg een vorming Duidelijk Nederlands schrijven

Leer welke trucjes u kunt toepassen, welke formuleringen u het best vermijdt en welke woorden anderstaligen makkelijker begrijpen.

U kunt één of enkele medewerkers aanmelden voor een algemene vorming. Voor organisaties die minimaal vijf medewerkers aanmelden, geeft het Huis de vorming op maat met teksten en materiaal van uw organisatie.

Volg een vorming Duidelijk Nederlands spreken

Hoe voert u een gesprek, in het Nederlands, met iemand die (nog) niet zo goed Nederlands kan? Door te communiceren in duidelijk Nederlands, geeft u een oefenkans aan wie Nederlands studeert. Maar u communiceert ook duidelijker naar Nederlandstaligen. U bereikt een groter, en meer divers doelpubliek. Uw boodschap wordt sneller én beter begrepen.
Een interactieve workshop op maat. U oefent gesprekjes in de context van uw organisatie.

Interesse?

Contacteer het Huis via duidelijketaal@huisnederlandsbrussel.be.

Het Huis maakt altijd afspraken met de aanvrager over de levertijd. Reken voor korte teksten (2 bladzijden of minder) op een kleine week. Kondig grotere teksten liefst een maand op voorhand aan.
Zo kan het Huis de opdrachten inplannen en blijft de tijd tussen het aanleveren en het terugkrijgen van de tekst minimaal.

De VGC financiert deze ondersteuning door het Huis van het Nederlands Brussel, aangeboden aan organisaties die subsidies krijgen van de VGC.