n Brussel - naar homepage

Op de werkvloer

Deze trajecten ondersteunen het hele team of een deel van het team. Soms is er een studiedag voor het hele team. Dan moet je je locatie een dagje sluiten.

Interesse? Mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be.

Meer uitleg over de inhoud van de trajecten vind je hieronder. Klik op de naam van het traject waar je meer over te weten wil komen. 

Tip: Als je zelf een studiedag wil organiseren kan je via opgroeieninbrussel@vgc.be een subsidie voor studiedagen aanvragen.  De aanvraag voor studiedagen in 2018 moet minstens twee maanden voor de studiedag en uiterlijk op 15 september 2018 in ons bezit zijn. Voor bijkomend advies kan je contact nemen met je pedagogisch ondersteuner.

Groepsbegeleiding:

In dit traject analyseer je de samenwerking in je team met ervaringsgerichte oefeningen. We maken belangrijke elementen om succesvol samen te werken zichtbaar. Je  onderzoekt sterktes en zwaktes binnen het samenwerken in jouw team. We kiezen samen enkele elementen om aan te werken en zoeken naar concrete acties die je kan ondernemen.

Duur:  

 • Telefonisch afstemming met leidinggevende 
 • 2 dagdelen met het hele team (volledige studiedag)
 • 1 dagdeel terugkommoment: reflectiemoment samen met het hele team over het traject

Dit traject is er voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden. VCOK begeleidt de groep. 

 

 

 

Wat kan creatief denken voor je organisatie betekenen?  Hoe kom je tot creatieve ideeën en originele oplossingen voor problemen?
Je verkent allerlei creatieve denktechnieken zoals patroondoorbrekend denken, flexibel associëren, verbeeldingskracht gebruiken, brainstormen. Je leert hoe een creatief proces verloopt en welke stappen je daarbij kunt nemen.

Duur:

 • 1 dagdeel: afstemming met leidinggevende
 • 2 dagdelen met het hele team (volledige studiedag)

 

Dit traject is er voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden. VCOK begeleidt de groep. 

 

Een ervaringsdeskundige in de armoede van 'Vrienden van het Huizeke' en een vormingsmedewerker van VCOK geven je inzicht in de leefwereld van kinderen en ouders in armoede. Je onderzoekt hoe je je aanbod en dagelijkse contacten beter kan afstemmen op de noden van gezinnen in armoede.

Duur:

 • minstens 1 dagdeel met hele team (halve studiedag)                                    
 • maximaal 3 dagdelen met leidinggevende

Dit traject is er voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden. VCOK begeleidt de groep. 

Hoe leert een kind ons begrijpen en hoe leert het zich uitdrukken? We buigen ons over de praktijk van warme en wederzijdse interactie en non-verbale en verbale communicatie. We analyseren ook videofragmenten die dit wonderlijke verhaal van taal en communicatie illustreren.

Duur:

 • 1 dagdeel met het hele team (of in kleinere groepjes)
  opsplitsing in 2 sessies van 1,5u mogelijk

Tip: combineer deze vorming met 'Meertaligheid'

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang

Hoe kan een kind twee of meer talen tegelijk leren? En hoe kunnen we kinderen hierbij helpen? We werken met jullie eigen praktijkverhalen en casussen.

Duur:

 • 1 dagdeel met het hele team (of in kleinere groepjes)
  opsplitsing in 2 sessies van 1,5u mogelijk

Enkel mogelijk in combinatie met 'Communicatie en taal'

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang

Ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij Baboes samen met hun jonge kinderen komen spelen. Ze kunnen met andere ouders uit de buurt of met de begeleiders een praatje maken en tot rust komen. Kinderen verkennen hier een stukje meer van de wereld in een aantrekkelijke ruimte en ze leren er andere kinderen kennen.

Baboes nodigt je uit om met enkele kinderen een kijkje te komen nemen. Dit kan buiten of tijdens de openingsmomenten. Laat de kinderen de ruimte ervaren  terwijl jij inspiratie opdoet, bijvoorbeeld over onthaal en ondersteuning van ouders, spelmateriaal en –mogelijkheden.

Duur:

 • 1 dagdeel in Baboes met kindbegeleiders + enkele kinderen (0 – 4 jaar)

Dit traject wordt begeleid door een medewerker van Baboes en is er voor medewerkers van kinderdagverblijven

Het leven van een jong kind zit vol uitdagende overstapmomenten: starten in een kinderdagverblijf, overstappen naar een andere groep, instappen in de school en naar een IBO. Hoe kunnen we deze overstappen of transities verzachten? We kijken door de ogen van het kind en gaan op zoek naar meer continuïteit voor het kind bij elke overstap.

Duur:

 • 1 dagdeel met het hele team (of in kleinere groepjes)
  opsplitsing in 2 sessies van 1,5u mogelijk

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van  kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang

Vertrouwenscentrum Brussel ontwierp het “Stappenplan voor kinderdagverblijven: aanpak van verontrusting en vroegdetectie van kindermishandeling”. Dit plan biedt kinderdagverblijven een leidraad bij het aanpakken van verontrusting bij jonge kinderen. In deze interactieve workshop koppelen we theorie aan praktijk en gaan we dieper in op de implementatie van het Stappenplan in de dagelijkse werking.

Duur:

 • 2 dagdelen met het hele team (een hele studiedag)

Begeleiding gebeurt door medewerkers van het vertrouwenscentrum.

Dit traject is bedoeld voor kinderdagverblijven

Maak kennis met VIB (video interactiebegeleiding), een bijzondere vorm van video-coaching! Het doel is meer inzicht te verwerven in de basiscommunicatie met jonge kinderen en het pedagogische klimaat aan te passen aan de ontwikkelingsbehoeften van elk kind.

Tijdens de eerste sessie werken we met video-opnames van de VIB-coach. In de volgende sessie(s) analyseren we opnames van jullie eigen praktijk.

Duur:

 • 1uur30 introductie met het hele team + 2 dagdelen met kindbegeleiders (individueel of in kleinere groepjes)
  opsplitsing in kortere sessies mogelijk

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang

 

Hoe ondersteun je het natuurlijke ontwikkelings- en leerproces van elk kind?  We analyseren de factoren die hiertoe bijdragen en werken concrete experimenten uit, die je in de praktijk gaat uittesten. Tijdens de volgende sessies bespreken we de praktijkervaringen aan de hand van foto’s en/of videobeelden van de geslaagde experimenten.

Duur:

 • 3 dagdelen met het hele team (of in kleinere groepjes)
  opsplitsing in kortere sessies mogelijk

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang

De fysieke omgeving heeft een sterke invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Daarom is een analyse van je ruimte en spelmaterialen een interessante invalshoek. We hebben het over het belang van speelhoeken, spelmateriaal en de manier van presenteren. Hoe zorg je ervoor dat je visie op kinderen en spel ook echt te zien is in de ruimte? Hoe kan je met kleine ingrepen maximaal effect bekomen in het spelplezier en de betrokkenheid van kinderen? De focus kan ook de buitenruimte zijn.

Duur:

 • 3 dagdelen met kindbegeleiders en leidinggevende/pedagogische coach (Voor het hele team, of in kleinere groepjes)
  opsplitsing in kortere sessies mogelijk

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers voor medewerkers van een kinderdagverblijf of initiatief buitenschoolse opvang

Dit is een coaching voor teams die hun opvang willen vergroenen. Samen zetten we stappen op vlak van visie, begeleidingshouding, speelimpulsen, systeem en organisatie van de opvang, herinrichten van de buitenruimte, gebruik maken van de buurt, communicatie met ouders, inspraak van kinderen,… Na een studiedag met het hele team doen we een opvolgmoment met het team of een deel van het team. We werken met heel concreet en bruikbaar materiaal waarmee je zelf verder kan werken.

Duur:

 • 3 dagdelen, waarvan 2 dagdelen met hele team (hele studiedag)

TIP – Je kan ook deelnemen aan een studiebezoek (zie brochure Open Aanbod)

Dit traject wordt begeleid door "Kleefkruid" en is er voor medewerkers van buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf.

 

Gezonde voeding en beweging zijn de bouwstenen van een goede ontwikkeling. Maar hoe vertaal je dit concreet naar de dagelijkse praktijk?

Als je basiscursus 42: 'Wat moet je weten over eten en bewegen?’ (zie brochure Open Aanbod) hebt gevolgd, kan je een coaching op de werkvloer in huis halen. Een diëtiste en een bewegingsexpert observeren in de leefgroepen en formuleren tips en adviezen. Daarna volgen intervisiemomenten: opnieuw observeren, korte bespreking met de verantwoordelijke en omzetting tot concrete acties. Je eindigt dit traject met een integratieplan op zak.

Duur:

 • 1 tot 4 dagdelen met de leidinggevende en zoveel mogelijk medewerkers (geen sluiting nodig)

Dit traject wordt begeleid door "Solidariteit voor het gezin" en is er voor medewerkers van een kinderdagverblijf

Deze vorming geeft je team via een waarderende benadering inzicht in het belang van kinderopvang voor kinderen uit kansengroepen én de belangrijke rol die kindbegeleiders spelen in het leven van deze kinderen. Via interactieve methodieken bespreken we de drempels in de kinderopvang en hoe kindbegeleiders hieraan op hun manier kunnen werken.

Enkel voor kinderdagverblijven.

Duur:

 • 1 dagdeel met het hele team (halve studiedag)

Dit traject wordt begeleid door het "Lokaal loket kinderopvang" en is er voor medewerkers van een kinderdagverblijf

Dit reflectietraject opent met een startsessie over de sociale functie (zie Groepsbegeleiding 14. ‘Sociale functie – introductie’). We bekijken wat je opvang al heeft gerealiseerd en bakenen op basis daarvan samen de thema’s af waarrond we verder werken. We maken gebruik van verschillende methodieken en werkvormen en we werken samen in een context waar respect en vertrouwen centraal staan.

Enkel voor kinderdagverblijven.

Duur:

 • afstemming met leidinggevende in overleg te bepalen
 • 1 dagdeel opstartmoment met het hele team (halve studiedag).
  Opvolgbijeenkomsten in overleg te bepalen.

Dit traject wordt begeleid door "Lokaal loket" en is er voor medewerkers van een kinderdagverblijf.

We staan stil bij de opvang van jonge kleuters in het IBO en hoe je van bij de start voor een warme vertrouwensrelatie met hen zorgt. We focussen hierbij op hun sociale, emotionele en spelontwikkeling en hoe je hen optimaal kan ondersteunen. Het doel is meer inzicht te verwerven in de denkwereld van jonge kinderen. Zo passen we het pedagogisch klimaat aan hun ontwikkelingsbehoeften aan.

Enkel voor  Initiatief Buitenschoolse Opvang.

Duur:

 • 3 dagdelen met kindbegeleiders en leidinggevende/pedagogisch coach (voor het hele team, of in kleinere groepjes). Opsplitsing in kortere sessies mogelijk.

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van een initiatief buitenschoolse opvang.

Met dit traject werken we samen met het team aan twee sporen. Enerzijds bewustwording, waarbij het team en individuele zorgverlener zicht hebben op waar hun sterktes en uitdagingen zijn in verband met veerkracht. Anderzijds wordt er ook aandacht besteed aan het actiegericht spoor, waarbij het team en individuele zorgverlener selecteert hoe en wat hij wil ondernemen om zijn veerkracht te vergroten.

Duur:

 • 3 dagdelen waarvan een volledige dag en een halve dag

Dit traject wordt begeleid door Caroline Damman en Bart Dewaele van Wijkplaats.