n Brussel - naar homepage

Op de werkvloer

Via 5 trajecten begeleiden we jullie op de werkvloer. De meeste sessies zijn zonder kinderen, behalve observaties op de werkvloer. Samen met je coach analyseer je het onderwerp van het traject. Dan bespreek je dit onderwerp met je team. Tijdens de volgende sessie(s) koppel je terug naar je coach.

Individuele begeleiding

Een individuele begeleiding is een korte thematische coaching van een leidinggevende en/of pedagogisch coach. De coach is een pedagogisch ondersteuner van Opgroeien in Brussel.
Het aantal dagdelen (DD in tabel) ligt vast. We spreken samen de data af.

Interesse? Mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be.

Overzicht
titel duur aanbieder sector
Leerbeleid 3 DD VGC KDV IBO

Pedagogisch coach in actie

3 DD VGC KDV IBO
Pedagogische kwaliteit meten 3 DD VGC KDV IBO
Pedagogisch raamwerk, focus op ouders 3 DD VGC KDV
Pedagogisch raamwerk, focus op kinderen 3 DD VGC KDV

 

Een lerende organisatie verbetert, vernieuwt en ontwikkelt zich permanent. Hoe pak je dat aan in de kinderopvang? Welke kennis, vaardigheden en attitudes zijn nodig voor een goede pedagogische kwaliteit? Wat vraagt dit van het leiderschap? 

Ben je een pedagogisch coach en wil je een concrete pedagogische actie vertalen naar de werkvloer?  Deze individuele begeleiding staat je hierin bij. Focus ligt op coachingsvaardigheden zoals luisteren, feedback geven en delegeren. Hoe motiveer je je medewerkers om gedreven mee te werken? Hoe kan je het team ondersteunen en goede resultaten en acties waarborgen? Je krijgt een beter inzicht in je eigen leiderschapsstijl. En hoe je doorgroeit tot een team dat verantwoordelijkheid opneemt.

Hoe evalueer je het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen? Welke factoren dragen hiertoe bij? We bekijken welke zelfevaluatie-instrumenten er zijn en hoe je deze kan gebruiken.
Voor de kinderdagverblijven introduceren we het nieuwe MeMoQ-zelfevaluatie instrument.

Wat kunnen wij ouders bieden en wat kunnen zij voor ons betekenen?  Elke partij heeft het beste voor met de kinderen. Dus samen denken, doen en leven is een win-win situatie.  We nemen je ouderbeleid en –werking onder de loep. We onderzoeken welke kansen jullie kunnen creëren om werk te maken van ‘Samen opvoeden’. Dit in de lijn van de visie die het pedagogisch raamwerk beschrijft. 

 

Hoe zorg je ervoor dat de kinderen zich thuis voelen in de opvang? Hoe bieden we hen optimale ontwikkelingskansen? Waarom is spelen en samenspelen belangrijk? We analyseren je pedagogisch beleid aan de hand van het pedagogisch raamwerk. En we stellen samen een actieplan op om verder te werken in de lijn van de visie die dit raamwerk beschrijft.