n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Enkele richtlijnen in verband met uw aanvraagdossier.

Het aanvraagdossier voor een erfgoedproject wordt ingediend ten laatste op:

  • 1 april voor projecten die plaatsvinden in de tweede helft van hetzelfde jaar;
  • 1 oktober voor projecten die plaatsvinden in de eerste jaarhelft van het volgende jaar.

Een aanvraagformulier is beschikbaar, maar niet verplicht. Wel moet de aanvraag alle elementen bevatten die in het aanvraagformulier aan bod komen.

Nadat u het dossier heeft ingediend, controleert de administratie de volledigheid ervan. Daarna geeft de werkgroep Erfgoed een advies over alle ingediende dossiers. De administratie en de werkgroep leggen hun advies voor aan het College van de VGC, dat de uiteindelijke beslissing neemt over de subsidiëring. De periode tussen de indiendatum en de beslissing van het College bedraagt gemiddeld vier maanden.

Het subsidiebedrag wordt bepaald door de adviezen, de kwaliteit en de uitstraling van het project, het gevraagde subsidiebedrag en de ter beschikking zijnde kredieten.