n Brussel - naar homepage

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisaties met een werking kinderopvang van baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. De subsidies zijn voor bouwprojecten, tijdelijke huisvesting en verfraaiing.

Het subsidiereglement bepaalt:

  • de subsidiëringsvoorwaarden
  • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
  • de procedureregels