n Brussel - naar homepage

Gezondheidsinitiatieven

Wie kan een aanvraag indienen? Welke gezondheidsinitiatieven komen in aanmerking? Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

Om Nederlandstalige kinderdagverblijven en IBO’s beter te ondersteunen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid, is er een subsidiereglement gezondheidsinitiatieven uitgewerkt.

In de leidraad vindt u meer informatie over wie een aanvraag kan indienen, welke gezondheidsinitiatieven in aanmerking komen, hoe het subsidiebedrag wordt bepaald en welke kosten gesubsidieerd kunnen worden.