n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Capaciteitsuitbreiding van kinderopvang voor baby's en peuters wordt toegekend op basis van een projectoproep.

Er loopt momenteel een nieuwe projectoproep voor capaciteitsuitbreiding kinderopvang voor baby´s en peuters.
Tot uiterlijk 29 januari 2018 kunt u een aanvraag indienen. Het betreft subsidie voor:

  • nieuwe kindplaatsen met inkomenstarief (trap 2);
  • omschakeling van kindplaatsen (trap 0 en trap 1) vergund door Kind en Gezin naar plaatsen met inkomenstarief (trap 2).

Deze oproep subsidieert per zes kindplaatsen. Dit betekent dat per aanvraag een equivalent van 6 = 6, 12, 18, 24, … kindplaatsen aangevraagd kan worden.
Per zes kindplaatsen worden er 3 kindplaatsen ingericht met één voltijds equivalent geco en wordt voor 3 bijkomende kindplaatsen IKT subsidie toegekend door VGC.

Snelle realisatie van de kindplaatsen is een vereiste - met als uiterste realisatiedatum: 31 maart 2019.

Download de subsidieoproep en het aanvraagformulier hieronder.

Lees nauwkeurig door voordat u uw aanvraag indient. Uw aanvraag dient uiterlijk 29 januari 2018 elektronisch en ondertekend verstuurd te worden naar gezin@vgc.be