n Brussel - naar homepage

Gezondheidsinitiatieven

Organisatoren van Nederlandstalige kinderopvang kunnen een subsidie voor gezondheidsinitiatieven aanvragen.

Organisatoren van Nederlandstalige kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang kunnen een subsidie voor gezondheidsinitiatieven aanvragen via het aanvraagformulier.

In de leidraad vindt u meer informatie over wie een aanvraag kan indienen, welke gezondheidsinitiatieven in aanmerking komen, hoe het subsidiebedrag wordt bepaald en welke kosten gesubsidieerd kunnen worden.

Voor projecten die starten in januari moeten de subsidieaanvragen uiterlijk op 15 november (van het jaar dat voorafgaat)  verstuurd worden naar welzijn.gezondheid@vgc.be.