n Brussel - naar homepage

Reglementering

Onze investeringssubsidies vallen onder verordening 13-06 van 20 december 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid en onder het uitvoeringsbesluit investeringssubsidies Gezondheid.

U kunt beide documenten hieronder downloaden.

Het uitvoeringsbesluit subsidies voor infrastructuur Gezondheid bepaalt een aantal concrete afspraken zoals:

  • de subsidiëringsvoorwaarden voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan initiatiefnemers binnen het beleidsdomein Gezondheid;
  • de regeling rond een aanvullende investeringssubsidie voor door de Vlaamse Gemeenschap erkende instellingen;
  • vereisten voor een aanvraagdossier voor subsidies;
  • tijdelijke overgangsmaatregelen en opheffingsbepalingen.