n Brussel - naar homepage

Subsidies voor onderwijsinstellingen

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidiëring?

Welke organisaties komen in aanmerking?

  • De subsidie kan worden toegekend aan de volgende Nederlandstalige instellingen uit het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad:Kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen en secundaire scholen tijdens de lestijd in het kader van het schoolgezondheidsbeleid, inbegrepen de naschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs.
  • Kinderopvang voor baby’s en peuters in groepsverband;
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs.

Het gezondheidsinitiatief moet minstens aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • Het verbetert het gezondheidsbeleid en sluit aan bij de specifieke context van de onderwijs –of gezinsinstelling
  • Het overstijgt de reguliere werking;
  • Het verbetert de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitudes op het vlak van gezondheid van (jonge) kinderen en/of jongeren en hun leef- en leeromgeving.

In het reglement vindt u meer informatie over de voorwaarden.