n Brussel - naar homepage

Subsidies voor onderwijsinstellingen

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidiëring?

Welke organisaties komen in aanmerking?

  • De subsidie kan worden toegekend aan de volgende Nederlandstalige instellingen uit het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad:Kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen en secundaire scholen tijdens de lestijd in het kader van het schoolgezondheidsbeleid, inbegrepen de naschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs.

Het gezondheidsinitiatief moet minstens aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • Het verbetert het gezondheidsbeleid en sluit aan bij de specifieke context van de onderwijs –of gezinsinstelling
  • Het overstijgt de reguliere werking;
  • Het verbetert de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitudes op het vlak van gezondheid van (jonge) kinderen en/of jongeren en hun leef- en leeromgeving.
  • Het levert bijzondere inspanningen om laagdrempelig te werken en om financiële drempels weg te werken, zodanig dat alle kinderen deelnemen en hun ouders betrokken worden, dus ook kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen (armoedetoets).

In het reglement vindt u meer informatie over de voorwaarden.