n Brussel - naar homepage

Reglementering

Het inhoudelijk voorwaardenkader van het VGC-subsidiereglement voor ouderverenigingen is afgestemd op de VGC-visieteksten 'Taalbeleid', 'Armoede', 'Brede School' en 'Opvoedingsondersteuning'. Bij elke VGC-subsidie houdt u ook rekening met de bepalingen van het organiek reglement op de VGC-subsidies.

De subsidieaanvraag geldt voor het lopende schooljaar, maar is gebaseerd op een overzicht van de activiteiten van het vorige schooljaar. In de subsidieaanvraag toont de oudervereniging aan dat zij tijdens het vorige schooljaar minstens drie activiteiten heeft georganiseerd.

Subsidievoorwaarden

Elke activiteit voldoet aan één van de drie voorwaarden. Alle activiteiten samen voldoen aan minstens twee verschillende voorwaarden.

De oudervereniging organiseert de activiteiten in samenwerking met de school. De oudervereniging houdt er bij het organiseren van activiteiten rekening mee dat alle ouders maximaal kunnen deelnemen. Deze laagdrempeligheid kan gerealiseerd worden door o.a.

 • de aard van de activiteit;
 • aandacht voor het welbevinden van de ouders;
 • de gevoerde communicatie: duidelijkheid, van ouder tot ouder, mogelijkheid tot vertalen, schoolpoortcontacten, ...;
 • het tijdstip van de activiteit;
 • ...

Voorwaarde I

De oudervereniging organiseert activiteiten om de ouders te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. 

De activiteiten kaderen binnen opvoedingsondersteuning en zijn gericht op

 • het informeren van ouders (bv. infomomenten),
 • en/of ervaringsuitwisseling tussen ouders (bv. oudercafés),
 • en/of toeleiding van ouders naar een relevant aanbod (bv. bezoek aan speel-o-theek, bibliotheek).

Voorwaarde II

De oudervereniging werkt mee aan het versterken en uitbreiden van de sociale netwerken van ouders.

De activiteiten 

 • verhogen de participatie voor alle ouders;
 • houden rekening met de diversiteit in de klas en bij de ouders;
 • dragen bij tot de bestrijding van kansarmoede.

Voorwaarde III

De oudervereniging werkt samen met de school aan een betere begeleiding en toeleiding van ouders naar initiatieven van leer-en opvoedingsondersteuning. 

Berekening van de subsidie

Om in aanmerking te komen voor een basissubsidie van 250 euro heeft de oudervereniging minstens drie activiteiten georganiseerd tijdens het vorige schooljaar. Daarnaast kan een oudervereniging voor maximaal drie activiteiten een bijkomende subsidie van 75 euro per activiteit ontvangen. In totaal kunnen maximaal zes activiteiten in aanmerking komen voor een subsidie, voor een maximum totaalbedrag van 475 euro.

Aanwending van de subsidie

De toegekende subsidie kan enkel worden aangewend voor:

 • de organisatie van activiteiten van de oudervereniging;
 • de werking van de oudervereniging.