n Brussel - naar homepage

Reglementering voor gezondheidsinitiatieven

Wanneer komt een gezondheidsinitiatief in aanmerking voor een subsidie? Wat bepaalt de grootte van de subsidie? En waarvoor mag u de subsidie gebruiken?

Werken aan een gezonde organisatie doe je via teamwerk, op participatieve wijze voor de kinderen, leerlingen, leerkrachten, de ondersteunende diensten, de ouders en de brede organisatieomgeving.

Om Nederlandstalige scholen beter te ondersteunen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid, is er een reglement uitgewerkt voor de subsidiëring van gezondheidsinitiatieven. Het kan gaan om zeer uiteenlopende initiatieven.

In de leidraad voor de indiener van educatieve gezondheidsinitiatieven kan u lezen : wie kan indienen voor welke initiatieven of projecten, hoe de subsidie wordt bepaald en welke kosten gesubsidieerd kunnen worden. We overlopen het aanvraagformulier en geven u  achtergrondinformatie over het vernieuwde formulier.  

In de bijlage bij de leidraad leest u meer info over de gezondheidsthema’s.