n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Ouderverenigingen kunnen, via het e-loket, een subsidie aanvragen voor de activiteiten die zij organiseren.

Stap 1: de subsidieaanvraag

U verzendt uiterlijk op 15 november de subsidieaanvraag via het e-loket op subsidies.vgc.be. De directie van de school waar de oudervereniging bij hoort, kan de oudervereniging de toegang geven voor het indienen en opvolgen van het aanvraagdossier.

Op de startpagina van het e-loket vindt u de link terug naar de gebruikershandleiding.

Stap 2: de behandeling van de subsidieaanvraag

De algemene directie Onderwijs en Vorming behandelt enkel subsidieaanvragen die volledig en duidelijk werden ingevuld en die op tijd werden ingediend.
De subsidie wordt toegekend door het collegelid, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, zoals voorzien in het subsidiereglement voor ouderverenigingen van Brusselse scholen van 23 juni 2016.
Na de toekenning van de subsidie krijgt de oudervereniging een bevestigingsbrief.

Stap 3: de uitbetaling van de subsidie

De subsidie wordt in één schijf uitbetaald op het rekeningnummer van de oudervereniging na goedkeuring van de subsidie.

Stap 4: de communicatie

In alle communicatie vermeldt u de steun van de VGC, volgens de richtlijnen die u vindt op www.vgc.be/merkbeleid.

Stap 5: de controle op het gebruik van de subsidie

Het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies van 25 april 2013 bepaalt dat de VGC toezicht uitoefent op het gebruik van de subsidie.
De VGC kan de bewijsstukken van de aanwending van de subsidie opvragen. Als bij controle onrechtmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.