n Brussel - naar homepage

Subsidies educatieve initiatieven van scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Nederlandstalige scholen in Brussel die educatieve initiatieven organiseren als aanvulling van hun reguliere onderwijsopdracht.

Welke educatieve initiatieven komen in aanmerking voor deze subsidie?

Educatieve initiatieven dekt een brede waaier aan inhouden en thema's: muzische projecten, projecten rond techniek en technologie, projecten rond de schoolbuurt en op de stedelijke omgeving, extra-murosactiviteiten.... Op het tabblad 'reglementering' leest u aan welke voorwaarden initiatieven moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Op het tabblad 'van aanvraag tot verslag' vindt u het aanvraagformulier, maar leest u ook welke stappen uw dossier doorloopt: van aanvraag tot verslag.

Subsidies voor gezondheidsinitiatieven kunnen ook aangevraagd worden. Het kan gaan om zeer uiteenlopende initiatieven: van gezonde voeding, beweging en lichaamshygiëne tot middelengebruik (alcohol, tabak en drugs), veiligheid en eerste hulp, welbevinden, seksualiteit en relaties. De procedure op het tabblad 'van aanvraag tot verslag' geldt ook voor deze initiatieven. Wel is er een specifiek reglement voor gezondheidsinitiatieven. Dat leest u op het tabblad 'reglementering voor gezondheidsinitiatieven'.

Subsidiekanalen voor andere thema's

Voor andere specifieke thema's zijn er andere subsidiekanalen, zowel binnen als buiten de VGC.