n Brussel - naar homepage

Subsidies voor brede opvang (basisonderwijs)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Nederlandstalige basisscholen in Brussel die, voor- en naschoolse opvang organiseren.
kinderen op schoolplaats

Subsidies voor brede opvang: wat wel en wat niet?

Gesubsidieerde brede opvang:

  • wordt georganiseerd door de school voor de kinderen van de school, valt onder de verantwoordelijkheid van de school en vindt voornamelijk plaats in de infrastructuur van de school;
  • vindt plaats voor of na de dagelijkse schooltijd, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen;
  • is gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen van de opvang. Dat betekent dat kinderen in de brede opvang een aanbod en de nodige begeleiding krijgen om competenties te kunnen ontwikkelen;
  • sluit aan bij:
  1. de werking, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school;
  2. de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010);
  3. de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010).

De visieteksten kunt u onderaan op deze pagina downloaden.

Activiteiten op verplaatsing

Activiteiten op verplaatsing komen in aanmerking voor subsidies als ze deel uitmaken van het programma van de brede opvang dat de school organiseert.

Komen niet in aanmerking voor subsidies:

  • de opvang tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties;
  • opvanginitiatieven op school die via andere kanalen subsidies krijgen.  Bijvoorbeeld: opvang georganiseerd door Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s).

Tip: 'aanbieders met een educatief aanbod voor Brusselse scholen'

De VGC subsidieert ook heel wat 'aanbieders met een educatief aanbod voor Brusselse scholen'.
U kunt voor de brede opvang (en voor de educatieve initiatieven) onder meer op deze aanbieders een beroep doen. Bekijk het overzicht van het aanbod van deze gesubsidieerde aanbieders uit 2018-2019.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemene directie Onderwijs en Vorming.
02 563 04 50 - onderwijs.vorming@vgc.be