n Brussel - naar homepage

Subsidies voor ouderverenigingen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan ouderverenigingen die activiteiten organiseren.
ouders op informatiemoment

Welke activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie?

Activiteiten georganiseerd door de ouderverenigingen van Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel komen in aanmerking voor een subsidie.

Wat verstaan we onder 'ouderverenigingen'?

Een oudervereniging is een schoolgebonden vereniging waarbinnen de ouders van de leerlingen samenwerken aan schoolgebonden aangelegenheden.

Belangrijk!

Om een subsidie te ontvangen zal de werking van de oudervereniging:

  • aansluiten bij de werking en het pedagogisch project van de school;
  • de reguliere werking van de school en van de ouderraad overstijgen;
  • aansluiten bij:
  1. de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010);
  2. de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010);
  3. de VGC-visietekst 'Opvoedingsondersteuning' (30 juni 2011);
  4. de VGC-viesietekst 'Armoede' (27 maart 2014).

De visieteksten kunt u onderaan op deze pagina downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemene directie Onderwijs en Vorming.
02 563 04 50 - onderwijs.subsidiesouderverenigingen@vgc.be