n Brussel - naar homepage

Reglementering

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidiëring van uw infrastructuurwerken?

Het uitvoeringsbesluit investeringssubsidies Welzijn bepaalt een aantal concrete afspraken zoals:

  • de subsidiëringsvoorwaarden voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan initiatiefnemers binnen het beleidsdomein Welzijn;
  • de regeling rond een aanvullende investeringssubsidie voor door de Vlaamse Gemeenschap erkende instellingen;
  • vereisten voor een aanvraagdossier voor subsidies;
  • tijdelijke overgangsmaatregelen en opheffingsbepalingen.