n Brussel - naar homepage
Gratis vrijwilligersverzekering. In één klik verzekerd. Het Punt - Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel n-Brussel  Nationale Loterij

Vrijwilligersverzekering

De VGC biedt een gratis verzekering aan voor vrijwilligerswerk in Brussel, met middelen van de Nationale Loterij.

Welke risico’s dekt de vrijwilligersverzekering?

De verzekering dekt vrijwilligers voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

Waarvoor kan u de vrijwilligersverzekering gebruiken?

Deze verzekering kan gebruikt worden voor spontane burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld een straatfeest, een buurtactie, een ouderproject op school, kunstproject, uitstappen, … waardoor burgers zich feitelijk verenigen rond een initiatief. Feitelijke verenigingen en vzw’s die een vaste verzekering hebben voor de eigen leden kunnen voor sporadische activiteiten waar extra vrijwilligers niet-leden komen helpen ook een beroep doen op de vrijwilligersverzekering. Personeel kan nooit gebruik maken van deze verzekering.
De polis dekt honderd vrijwilligersdagen per jaar. Eén vrijwilligersdag is elke dag waarop één vrijwilliger verzekerd is.
Een organisatie kan ook een tweede of derde pakket van honderd dagen bijvragen.

Wie kan de vrijwilligersverzekering aanvragen?

Feitelijke verenigingen en vzw’s in Brussel met een Nederlandstalige werking, niet ingericht door een openbaar bestuur.
Bel of mail (zie rechtsboven onder contact Sociaal-cultureel werk voor telefoonnummer) naar de dienst Sociaal-cultureel werk die u een erkenningsnummer geeft, dat u nodig heeft om de verzekering aan te vragen.

Hoe vraagt u de verzekering aan?

De verzekering aanvragen is gemakkelijk. Zoek uw erkenningsnummer in de lijst voor verenigingen of vraag een erkenningsnummer aan bij de VGC. Vul online het aangifteformulier in bij Belfius. Doe dit ten laatste drie dagen voor de vrijwilligersactiviteit! 
Belfius bevestigt uw aanvraag en laat u weten of uw activiteit aanvaard wordt.

Nog vragen? Bel 02 218 55 16 of mail naar het Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel - www.steunpuntvrijwilligerswerk.be - Lakensestraat 76/6, 1000 Brussel.