• Algemeen
 • Cultuur, Jeugd en Sport
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin
 • Onderwijs en Vorming
 • Situering
 • Beleidsteksten
 • Financiën
 • Het College
 • De Raad
 • Administratie
 • Bibliotheek
 • Gemeenschapscentra – cultuurcentrumbrussel.be
 • Scholen
logo vlaamse gemeenschapscommissie

www.vgc.be > onderwijs > Subsidies > Subsidies onderwijs

Subsidies

onderwijs vorming
(opleiding tot werken)

subsidies voor scholen

 • educatieve activiteiten
  • Educatieve initiatieven van scholen (incl. gezondheidsinitiatieven) 
  • Brede opvang (basisonderwijs)
  • Ouderverenigingen

subsidies voor aanbieders

subsidies voor opleidingsprojecten
voor kansengroepen

.


Subsidies voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen


De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Brusselse scholen die, ter aanvulling van hun reguliere onderwijsopdracht, educatieve activiteiten organiseren.

Bij elke subsidievorm hoort een specifiek subsidiereglement. U vindt hieronder per subsidievorm telkens een toelichting bij het subsidiereglement en een overzicht van de verschillende subsidieformulieren.
Het inhoudelijke voorwaardenkader van de VGC-subsidiereglementen voor de educatieve activiteiten is afgestemd op de visietekst 'Taalbeleid', de visietekst 'Brede School' (.pdf), en de visietekst 'Opvoedingsondersteuning (.pdf)'.

Bij elke VGC-subsidie moet u ook rekening houden met de bepalingen van het organiek reglement op de VGC-subsidies.


De VGC subsidieert ook heel wat ‘aanbieders met een educatief aanbod voor Brusselse scholen’. U kunt voor uw educatieve initiatieven onder meer op deze aanbieders een beroep doen. Bekijk het overzicht van het aanbod van deze gesubsidieerde aanbieders uit 2014-2015.

.


Subsidies voor de speelpleinwerking van de Brusselse scholen


Vanaf de zomervakantie 2015 introduceert de VGC een nieuw concept voor de speelpleinwerking, in samenwerking met de Brusselse scholen. Scholen kunnen voor de organisatie van speelpleinen subsidies aanvragen.

.


Subsidies voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen


De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. U vindt hier een toelichting bij de subsidieregeling en de subsidieformulieren.

Het inhoudelijke voorwaardenkader van het VGC-subsidiereglement voor het educatieve aanbod is afgestemd op de visietekst 'Taalbeleid', de visietekst 'Brede School', en de visietekst 'Opvoedingsondersteuning'.

Bij elke VGC-subsidie moet u ook rekening houden met de bepalingen van het organiek reglement op de VGC-subsidies.

.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemene directie Onderwijs en Vorming (02 563 04 50 - onderwijs.vorming@vgc.be).

 
contactinfo
loket