• Algemeen
 • Cultuur, Jeugd en Sport
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin
 • Onderwijs en Vorming
 • Situering
 • Beleidsteksten
 • Financiën
 • Het College
 • De Raad
 • Administratie
 • Bibliotheek
 • Gemeenschapscentra – cultuurcentrumbrussel.be
 • Scholen
logo vlaamse gemeenschapscommissie

www.vgc.be > onderwijs > Subsidies > Subsidies onderwijs

Subsidies

onderwijs vorming
(opleiding tot werken)

subsidies voor scholen

 • schoolinfrastructuur
  • Urgentiefonds
  • Schoolinterventieteam
  • Gevelplan
  • Plassen met klasse
  • Energiezorg op school

   subsidies voor aanbieders

   subsidies voor opleidingsprojecten
   voor kansengroepen


   Subsidies voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen

   De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Brusselse scholen die, ter aanvulling van hun reguliere onderwijsopdracht, educatieve activiteiten organiseren.

   Bij elke subsidievorm hoort een specifiek subsidiereglement. U vindt hieronder per subsidievorm telkens een toelichting bij het subsidiereglement en een overzicht van de verschillende subsidieformulieren.
   Het inhoudelijke voorwaardenkader van de VGC-subsidiereglementen voor de educatieve activiteiten is afgestemd op de visietekst 'Taalbeleid', de visietekst 'Brede School' (.pdf), en de visietekst 'Opvoedingsondersteuning (.pdf)'.

   Bij elke VGC-subsidie moet u ook rekening houden met de bepalingen van het organiek reglement op de VGC-subsidies.

    
   contactinfo
   loket