n Brussel - naar homepage

Ondersteuning in het gewoon onderwijs

Heeft u ondersteuning nodig van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs? Dan biedt OndersteuningsNetwerk Centrum (ONW Centrum) een antwoord. ONW Centrum is een netwerk van scholen buitengewoon onderwijs dat gelooft in de groei van elk kind en elke volwassene. We bieden ondersteuning aan leerlingen met specifieke behoeften, die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg. Ook aan de schoolteams die met deze leerlingen werken wordt ondersteuning geboden bij een aanmelding.

Scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ruime rand errond (Pajottenland tot en met Hageland) kunnen een beroep doen op onze ondersteuning.