n Brussel - naar homepage

Organisatie van kadervorming (geldig tot 31/08/2017)

Organisaties en verenigingen kunnen een subsidie aanvragen wanneer zij een vorming voor sportbegeleiders organiseren, met het oog op kwaliteitsverhoging.
Kleuter voert vertesprong uit op lange mat

Wie kan deze subsidie aanvragen?

  • Alle instellingen, organisaties en verenigingen die kadervorming organiseren ten behoeve van de Brusselse sportwereld.
  • Alle instellingen, organisaties en verenigingen die kadervormingsactiviteiten organiseren waarin onze doelgroep vertegenwoordigd is. 

Wat houdt 'kadervorming' in?

Met kadervorming bedoelen we alleen die activiteiten die expliciet gericht zijn op de ontplooiing en vorming van sportlesgevers, bestuurders, trainers en begeleiders van sportinitiatieven, met het oog op een kwaliteitsverhoging.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 12,50 euro (met overnachting) en 7,5 euro (zonder overnachting) per deelnemer. De subsidie bedraagt maximum 2/3 van de totale uitgaven.

Uiterlijk één maand na afloop van de kadervorming moet de VGC‑sportdienst een verslag ontvangen, dat inhoudelijke en financiële toelichting geeft én een naam- en adressenlijst van de aanwezige deelnemers bevat. Na goedkeuring door het College ontvangt de organisatie de subsidie op de persoonlijke rekening.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 worden de subsidies voor kadervorming toegekend volgens een nieuw reglement. Alle informatie over dit nieuw reglement en de verschillende subsidievormen vindt u hier.