n Brussel - naar homepage

Organisatie van sportprojecten (geldig tot 31/08/2017)

Verenigingen die een sportproject organiseren kunnen een subsidie aanvragen ter ondersteuning.
Kinderen kajakken op waterbak van de Vismarkt

Wie kan subsidie aanvragen?

Elke vereniging waarvan de zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en die:

  • een sportvereniging of sportieve vrijetijdsclub is;
  • al dan niet voor de gelegenheid opgericht werd;
  • door de VGC erkend is.

Waaraan moet een project voldoen om in aanmerking te komen?

  • Het betreft een activiteit ten gunste van lichamelijke opvoeding, sport en sportieve vrijetijdsbesteding;
  • de activiteit is beperkt in tijd;
  • de activiteit is hoofdzakelijk gericht op het publiek uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • de activiteit moet toegankelijk zijn voor een breed publiek. De doelgroep en de inspanningen om die te bereiken, worden goed omschreven;
  • de vereniging moet een passende verzekering hebben voor het project;
  • de begroting moet realistisch zijn, zowel wat inkomsten als uitgaven betreft. Uw project voor 100% gesubsidieerd zien door de overheid is niet realistisch.

Na de subsidietoekenning?

Als u als vereniging een projectsubsidie ontvangt moet de medewerking van de VGC-sportdienst duidelijk vermeld worden in alle publiciteit. Bovendien vragen we, afhankelijk van het subsidiebedrag, enkele vlaggen of spandoeken op de dag van het evenement te gebruiken.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 worden de subsidies voor sportprojecten toegekend volgens een nieuw reglement. Alle informatie over dit nieuw reglement en de verschillende subsidievormen vindt u hier.