n Brussel - naar homepage

Over de VGC

Over de VGC De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin. Ze is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ze staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij die Vlaamse gemeenschap.

Via de links hieronder vindt u onder andere informatie over de geschiedenis en de werking van de VGC, de missie en de visie, de VGC-beleidsdomeinen en cijfers over Brussel . U kunt ook de belangrijkste beleidsdocumenten raadplegen.

 1. VGC in een notendop
 2. Missie en visie
 3. Organisatie
 4. Beleidsdocumenten
 5. Adviesorganen
 6. Actief beleid in Brussel
 7. Stedelijk beleid
 8. Taal
 9. Media
 10. Communicatie
 11. Meten en Weten
 12. Overheidsopdrachten