n Brussel - naar homepage
Kindjes spelen op een VGC speelplein met een veelkleurig zeil.

Jeugd

Zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden aan Brusselse kinderen en jongeren: dat is het uitgangspunt van de VGC-jeugddienst. Daarom ondersteunt en organiseert de jeugddienst jeugdinitiatieven. Ontmoeting, spel en ontspanning staan centraal.

Het jeugdbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de dromen realiseren van kinderen en jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom maken we elke 5 jaar een jeugdbeleidsplan.

Doel van het VGC-jeugdbeleid is om zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden te bieden aan Brusselse kinderen en jongeren. Ontmoeting, spel en ontspanning staan daarbij voorop.