n Brussel - naar homepage

Algemeen welzijnsbeleid

De VGC ondersteunt verschillende vormen van sociale dienst- en hulpverlening. Deze hulpverlening is er voor iedereen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden, door persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren. Het algemeen welzijnsbeleid krijgt ook ondersteuning vanuit het Stedenfonds.

Algemeen Welzijnswerk

De VGC geeft subsidies aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW Brussel). Het gaat dan om subsidies voor hulpverlening met een specifieke meerwaarde voor Brussel of voor hulpverlening die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend, maar niet of onvolledig wordt gesubsidieerd.

Lokaal Sociaal Beleid

De VGC wil het welzijnsaanbod dichter bij de hulpvragers brengen. Daarnaast wil ze de samenwerking tussen de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen onderling en tussen voorzieningen en overheden stimuleren en vergemakkelijken.
Voorbeelden van initiatieven daarvoor: de vorming over het gebruik van de sociale kaarten (‘Sociale GPS’) of het Brussels Zakboekje.