n Brussel - naar homepage

Armoedebestrijding

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert haar transversale armoedebestrijdingsbeleid op basis van de hefbomen die haar bevoegdheden op vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en vorming, welzijn, gezondheid en gezin mogelijk maken. Vanuit een geïntegreerde benadering gaat de VGC een samenwerking aan met het werkveld en met andere overheden.

De VGC streeft ernaar om het aanbod van de VGC en haar werkveld toegankelijk te maken voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en de competenties van mensen in armoede te verhogen. Daarnaast subsidieert de VGC organisaties die een welzijnswerking uitbouwen met mensen in armoede.

Aandacht voor (kans)armoedebestrijding en de maatschappelijke participatie van kansengroepen loopt als een rode draad doorheen de doelstellingen van de Stedenfonds-beleidsovereenkomst 2014-2019 en het VGC beleid in het algemeen.

De VGC schakelt haar armoedebestrijdingsbeleid in in het Brusselse armoedebestrijdingsbeleid. Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt de VGC samen met de andere Brusselse overheden: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie, de Brusselse OCMW’s, de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

  • De uitgangspunten van het Brusselse armoedebestrijdingsbeleid zijn het ontwikkelen van een inclusief, globaal en gecoördineerd beleid om de sociaal-economische grondrechten voor iedereen waar te maken.
  • Jaarlijks wordt een Brussels Armoederapport opgesteld, waarin de VGC-acties worden opgenomen.

De VGC werkt ook samen met de Vlaamse overheid. Het Vlaams decreet armoedebestrijding is van toepassing voor voorzieningen en diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via het Vlaams decreet armoedebestrijding worden 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen erkend en gefinancierd.