n Brussel - naar homepage

Infrastructuur

We kiezen ervoor om onze regelgeving en beleid maximaal af te stemmen op de Vlaamse Gemeenschap en op de evoluties en noden in Brussel.

We kennen infrastructuursubsidies toe voor volgende investeringen: aankoop, verwerving via erfpacht of vruchtgebruik, bouw, uitbreiding, verbouwing, uitrusting en meubilering en tijdelijke huisvesting.