n Brussel - naar homepage

Personen met een beperking

Aanvullend op het Vlaamse beleid versterkt de VGC de dienstverlening voor personen met een beperking. De levenskwaliteit verhogen staat daarbij voorop.

Wat doet de VGC?

De VGC ondersteunt de VGC projecten van tijdelijke of langere duur met een bijzondere meerwaarde voor personen met een beperking in Brussel. Daarnaast subsidieert de VGC nieuwe initiatieven binnen de sector personen met een beperking die eventueel kaderen in het uitbreidingsbeleid aanvullend op de ondersteuning vanuit Vlaanderen. Deze initiatieven passen in het jaarlijkse uitbreidingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor het ondersteuningsbeleid ten aanzien van personen met een beperking verwijzen we u in eerste instantie naar het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Beperking of naar de website van het VAPH.