n Brussel - naar homepage
Schetsmatig afbeelden van de constructie van het combinatielogo 'De Kriekelaar - Gemeenschapscentrum met pit - n-brussel'. Extra richtlijn: Grafische elementen en teksten worden geplaatst in de eigen huisstijlkleuren van de organisatie.

Huisstijlgids VGC: categorie 3

Bent u een entiteit of een organisatie waarvan de VGC inrichtende macht is en hebt u een combinatielogo nodig voor print- of digitale toepassingen?

Hieronder kunt u uw combinatielogo downloaden.
Bekijk de richtlijnen in het VGC Huisstijlgids Categorie 3 (pdf).

22 gemeenschapscentra en Cultuurcentrum Brussel

Onderwijsinstellingen

Revalidatiecentrum

Jeugdcentrum

U ontwerpt een printtoepassing of een digitale toepassing voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie?

Vraag het Flanders Art-lettertype aan.