n Brussel - naar homepage

Meten en weten

De VGC kiest resoluut voor een rationeel en wetenschappelijk onderbouwd beleid. Dat betekent dat besluitvorming en beleidsvoering altijd gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie. In de VGC-administratie is daarom een meet- en weetcel actief die werk maakt van een stevige wetenschappelijke onderbouw.

 De opdrachten van de meet- en weetcel:

Meten en operationaliseren van (indicatoren in) beleidsplannen

De VGC schrijft haar beleid uit in beleidsplannen. Het is belangrijk om die plannen te operationaliseren en te monitoren, bijvoorbeeld door die plannen onder te verdelen in strategische en operationele doelstellingen, acties, prestaties en indicatoren met een haalbare planning. De vruchten van die aandacht voor een zorgvuldige beleidsplanning plukt men in de verschillende fases: zowel bij de beleidsvoorbereiding, bij de beleidsvoering als bij de beleidsevaluatie. Samen met de andere VGC-beleidsdirecties zorgt de meet- en weetcel voor de meetbaarheid en de monitoring van de beleidsplannen. 

Dataverzameling

Met meer dan een miljoen inwoners is Brussel een boeiend en relevant studiegebied. Over het Gewest en zijn inwoners zijn al veel studies verschenen. Zowel overheden, het middenveld als wetenschappers verzamelen en ontsluiten heel wat cijfers die relevant zijn voor de VGC. De VGC maakt dankbaar gebruik van die gegevens. Want zij wil  een beleid voeren dat gebaseerd is op de best beschikbare informatie.

De meet- en weetcel zorgt voor gestructureerde dataverzameling in de VGC. Het gaat dan zowel over  het transversaal delen van informatie binnen de VGC, als over het gestructureerd verzamelen van externe data. De afspraken over die gegevensverzameling worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken organisaties, bijvoorbeeld andere overheidsorganisaties of academische partners.

Wetenschappelijk onderzoek

Soms is er onvoldoende informatie voor de beleidsvoering in een specifiek beleidsdomein. De VGC kan er dan voor kiezen om wetenschappelijk onderzoek uit te schrijven. De meet- en weetcel begeleidt zulke onderzoeken van begin tot einde. Samen met de beleidsdirectie in kwestie waakt de meet- en weetcel over de inhoudelijke en de methodologische kwaliteit van het onderzoek.