n Brussel - naar homepage
Infodag Europese subsidies - Trui Hanoulle

Infodag Europese subsidies Nederlandstalige organisaties in Brussel

Op dinsdag 1 maart 2016 organiseerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een infodag over Europese subsidiemogelijkheden voor Nederlandstalige organisaties in Brussel.

De infodag was een groot succes. Een 150-tal deelnemers maakten kennis met verschillende Europese programma’s en konden hun projectideeën aftoetsen met experten. Hieronder kunt u de presentaties van de verschillende sprekers raadplegen. U vindt er ook enkele sfeerbeelden van de infodag.

Presentaties

Plenair gedeelte

Workshop Erasmus+ - volwasseneneducatie en beroepsopleiding

Workshop Erasmus+ - jeugd en sport

Workshop Europa voor de Burger - burgerschap en participatie

Workshop Creatief Europa – cultuur

Workshop Horizon 2020 - sociale innovatie

Workshop Europees Sociaal Fonds - het Vlaamse ESF-programma in Brussel