n Brussel - naar homepage
Illustratie. Het woord 'Bruss-it' zweeft in de blauwe lucht. Tekst in beeld: Bruss-it

Stedelijk beleid

De VGC wil bijdragen aan een kwaliteitsvolle, duurzame en democratische ontwikkeling van de stad. Binnen dit bredere beleidskader vervult de cel Stedelijk Beleid van de VGC drie verschillende opdrachten.

Stedelijke ontwikkelingsprogramma’s opvolgen en coördineren

De cel Stedelijk Beleid coördineert stedelijke ontwikkelingsprogramma’s zoals het Stedenfonds. Verder staat de cel Stedelijk Beleid mee in voor de opvolging van de Duurzame Wijkcontracten en van andere stedelijke herwaarderingsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De VGC werkt ook mee aan de ontwikkeling en inzet van stadsvernieuwingsinstrumenten van de Vlaamse overheid in Brussel.

Transversale dynamiek ondersteunen

De cel Stedelijk Beleid ondersteunt de transversale dynamiek in de VGC. Ze bevordert de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen in de VGC, om zo te komen tot een meer geïntegreerd stedelijk beleid.

Inspraak, participatie en innovatie

De cel Stedelijk Beleid bevordert de participatie van burgers, het middenveld en tal van andere actoren aan het stedelijk beleid van de VGC. Dat doet ze door verschillende vormen van inspraak en participatie te organiseren zoals het inspraaktraject Stadspiratie. Met haar stedelijk beleid wil de VGC meewerken aan het Brussel van morgen. Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal. Hiertoe lanceerde de VGC ook de projectoproep Bruss-it.