n Brussel - naar homepage
Straatbeeld in Brussel. Mensen steken de straat over. Vlaggetjes versieren de straat.

Stedenfonds

Het Stedenfonds bestaat sinds 2003. De eerste Stedenfondsperiode liep van 2003 tot 2007. In 2008 ging de tweede Stedenfondsperiode van start tot 2013.

Stedenfonds I

De eerste beleidsovereenkomst Stedenfonds werd afgesloten voor een periode van 5 jaar (2003-2007): Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2003-2007 (pdf)

Stedenfonds II

In 2008 ging Stedenfonds II van start met een nieuwe beleidsovereenkomst voor zes jaar (2008-2013):

Voortgangsrapporten Stedenfonds

De Vlaamse overheid vraagt aan de steden en aan de VGC op regelmatige tijdstippen een voortgangsrapport over het Stedenfonds. Dat rapport bevat een tussentijdse rapportering  over de uitvoering van de Stedenfonds-beleidsovereenkomst. Tijdens Stedenfonds II stelde de VGC twee voortgangsrapporten op:

Visitaties

Tijdens de voorbije Stedenfondsperiodes vonden er visitaties plaats, uitgevoerd door een commissie met academische experten en ervaringsdeskundigen uit andere steden. Het doel van de visitaties was:

  • de voortgang, de effectiviteit en de efficiëntie van de beleidsovereenkomst te evalueren;
  • een grondig inhoudelijk debat voeren over het stedelijk beleid en de stedelijke omgeving;
  • steden de kans geven om te leren van elkaars expertise.

De VGC werd gevisiteerd in 2005 en 2011.