n Brussel - naar homepage

Stedenfonds

De VGC beleidsovereenkomst Stedenfonds III loopt voor een periode van 6 jaar, van 2014 tot 2019. In de aanloop naar Stedenfonds III organiseerde de VGC het inspraak- en participatietraject Stadspiratie.
Startmoment Stadspiratie. Zaal met mensen in overleg.

De resultaten van het inspraakproces Stadspiratie boden veel inspiratie voor de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019 en het addendum.
Lees alle adviezen, bevindingen en conclusies van Stadspiratie.

De volgende beleidskeuzes vormen de rode draad in het Stedenfondsprogramma 2014-2019:

  • de leefkwaliteit van kinderen, jongeren en jonge gezinnen in de stad verbeteren
  • de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen in de stad versterken
  • stedelijke netwerkontwikkeling, participatie en sociale cohesie in de stad bevorderen

In het voortgangsrapport over de periode 2014-2015 lees je welke acties uitvoering geven aan deze doelen.