n Brussel - naar homepage
Sociaal appartement.Gevel deels figuratief beschilderd. Afbeelding van dansende man.

Stedenfonds

Tijdens elke Stedenfondsperiode vindt er een ‘visitatie’ plaats, uitgevoerd door een visitatiecommissie. Die commissie bestaat uit een tiental experten uit academische kring en ervaringsdeskundigen uit andere steden. Medewerkers van het team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid en van het Kenniscentrum Vlaamse Steden zijn tijdens de visitatie aanwezig als waarnemer.

Doel van de visitatie

  • de voortgang, de effectiviteit en de efficiëntie van de beleidsovereenkomst evalueren;
  • een grondig inhoudelijk debat voeren over het stedelijk beleid en over de stedelijke omgeving;
  • steden de kans geven om te leren van elkaars expertise.

Eerste visitatie van de VGC

De VGC werd voor de eerste keer gevisiteerd in 2005. Lees het eindrapport van de visitatiecommissie 2005:

Tweede visitatie van de VGC

In 2011 kreeg de VGC een tweede visitatie. Lees het eindrapport van deze visitatiecommissie: