n Brussel - naar homepage

Overheidsopdrachten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende VGC-overheidsopdrachten waarvoor u een offerte kunt indienen. U kunt ook het bestek voor die opdrachten hier downloaden.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is verplicht om de wet op de overheidsopdrachten te volgen voor diensten, leveringen en werken.
Naast de officieel verplichte publicaties in het Bulletin der Aanbestedingen of in het Europees Publicatieblad, informeert de VGC u ook via haar website over nieuwe opdrachten.

Overzicht

 1. Open offerteaanvraag voor de hosting van de website en de applicatie van de inschrijvingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

De opdracht betreft de hosting van de website en de applicatie van de inschrijvingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Deze opdracht omvat:

 • Publicatiedatum Bulletin der Aanbestedingen: 30/03/2017 - BDA nummer 2017-509821
 • Uiterste indieningsdatum: 10/05/2017 om 11 uur
 • Download: Opdrachtdocument: hosting en applicatie inschrijveninbrussel.be
 1. Open aanbesteding voor het leveren van een frankeermachine voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De opdracht betreft het leveren & gebruiksklaar installeren, de huur en het onderhouden van een frankeermachine voor de verzendingsdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In deze opdracht zit ook vervat:

 • het leveren en gebruiksklaar installeren van de apparatuur en de bijhorende software;
 • het verzorgen van de opleiding in het Nederlands aan de gebruikers van de frankeermachine;
 • het onderhouden en 100% operationeel houden van de installatie. Dit onderhoud betreft zowel de hard- als software op basis van een full-omnium onderhoudscontract.

Deze opdracht omvat:

 • Publicatiedatum Bulletin der Aanbestedingen: 13/03/2017 - BDA nummer 2017-507496
 • Uiterste indieningsdatum: 19/04/2017 om 11 uur
 • Download: Opdrachtdocument: huur frankeermachine