n Brussel - naar homepage

Overheidsopdrachten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende VGC-overheidsopdrachten waarvoor u een offerte kunt indienen. U kunt ook het bestek voor die opdrachten hier downloaden.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is verplicht om de wet op de overheidsopdrachten te volgen voor diensten, leveringen en werken.
Naast de officieel verplichte publicaties in het Bulletin der Aanbestedingen of in het Europees Publicatieblad, informeert de VGC u ook via haar website over nieuwe opdrachten.

Overzicht

  1. Open offerteaanvraag voor de hosting van de website en de applicatie van de inschrijvingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

De opdracht betreft de hosting van de website en de applicatie van de inschrijvingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Deze opdracht omvat:

  • Publicatiedatum Bulletin der Aanbestedingen: 30/03/2017 - BDA nummer 2017-509821
  • Uiterste indieningsdatum: 10/05/2017 om 11 uur
  • Download: Opdrachtdocument: hosting en applicatie inschrijveninbrussel.be
  1. Open offerteaanvraag voor het leveren en plaatsen van meubilair voor de Brede School Nieuwland, inclusief school Zaveldal, school voor buitengewoon secundair onderwijs

Dit is een opdracht voor aanneming van leveringen.

De opdracht betreft het leveren en plaatsen van meubilair voor de Brede School Nieuwland inclusief school Zaveldal, school voor buitengewoon secundair onderwijs.                                         Het gewenste meubilair betreft: modulair zitelement, bureaustoelen, lage bijzettafels, wachtzetels, half open kast, open archiefrekken, stapelbare refterstoelen en bijhorende transportkar, plooibare reftertafels en bijhorende transportkar.

Deze opdracht omvat:

  • Publicatiedatum Bulletin der Aanbestedingen: 08/05/2017 - BDA nummer 2017-513939
  • Uiterste indieningsdatum: maandag 12 juni 2017 om 13 uur
  • Download: Opdrachtdocument: meubilair Zaveldal