n Brussel - naar homepage

Overheidsopdrachten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende VGC-overheidsopdrachten waarvoor u een offerte kunt indienen. U kunt ook het bestek voor die opdrachten hier downloaden.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is verplicht om de wet op de overheidsopdrachten te volgen voor diensten, leveringen en werken.
Naast de officieel verplichte publicaties in het Bulletin der Aanbestedingen of in het Europees Publicatieblad, informeert de VGC u ook via haar website over nieuwe opdrachten.

Overzicht

  1. Raamovereenkomst bij open offerteaanvraag voor de levering van bloemen, bloemstukken, bloeiende planten, ...

De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één deelnemer voor de levering van bloemen, bloeiende planten, groene planten, ..

De opdracht omvat 2 percelen en is opgedeeld als volgt:

Perceel 1 - boeketten, bloemstukken, bloeiende planten en grafstukken

  • aankoop van boeketten;
  • abonnement voor boeketten;
  • aankoop decoratief bloemstukje;
  • abonnement voor bloeiende planten;
  • aankoop van grafstukken.

Perceel 2 - groene planten

  • huur van groene planten voor korte termijn.

Deze opdracht omvat:

  • Publicatiedatum Bulletin der Aanbestedingen: 26/06/2017 - BDA nummer 2017-521329
  • Uiterste indieningsdatum: 22/08/2017 om 11u30
  • Download: Opdrachtdocument: leveren van bloemen