n Brussel - naar homepage

Overheidsopdrachten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende VGC-overheidsopdrachten waarvoor u een offerte kunt indienen. U kunt ook het bestek voor die opdrachten hier downloaden.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is verplicht om de wet op de overheidsopdrachten te volgen voor diensten, leveringen en werken.
Naast de officieel verplichte publicaties in het Bulletin der Aanbestedingen of in het Europees Publicatieblad, informeert de VGC u ook via haar website over nieuwe opdrachten.