n Brussel - naar homepage

Publicaties

Kunsten

Offroad - trajecten voor kunstenaars

Offroad, trajecten voor kunstenaars is een brochure over trajectsubsidies voor kunstenaars, een beleidslijn binnen het kunstenbeleid van de VGC.

Speelpleinen

Cover animatorenbrochure met kind in de nek van een jongen

Haal meer uit je vakantie. Word animator!

Cover tienerflyer speelpleinen

Speelpleinen voor tieners? Een vakantie voor straffe ketten!

 

Cover ouderbrochure VGC-speelpleinen met kind met verf op het gezicht

Op de speelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft je kind een vakantie om nooit te vergeten.

Stedelijk beleid

Stadspiratie

Benieuwd naar de adviezen, bevindingen en conclusies die voortvloeiden uit Stadspiratie?

Luchtfoto site. Titel: Conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject Slachthuizen-site en Erasmushogeschool Brussel. conceptstudie (definitieve versie juni 2015) i.o.v. de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bruk + Karbon

Conceptstudie stadsvernieuwingsproject Slachthuizen-Erasmushogeschool Brussel

Detailzicht op een kaart. Titel: Voorstudie stadsvernieuwingsproject Brussel - Eindrapport

De VGC zet haar schouders onder een project voor stadsvernieuwing, op de sites van de Slachthuizen en Erasmushogeschool Brussel. In 2013 deed Cosmopolis in opdracht van de VGC een voorbereidend onderzoek, samen met BUUR en Idea Consult.

Welzijn

Twee voetballende jongens. Tekst in beeld: genieten zonder limieten

Deze brochure bundelt het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking.

Pages