n Brussel - naar homepage

Subsidie aanvragen

Een subsidie aanvragen kan via onderstaand formulier.

De aanvraag voor financiële ondersteuning moet minstens 14 dagen voor de vorming de VGC-sportdienst bereiken. Uiterlijk één maand na afloop van de kadervorming moet het evaluatieformulier en bewijs van deelname aan de cursus ter beschikking zijn.

Na goedkeuring door het College ontvangt u het subsidiebedrag op uw persoonlijke rekening.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 worden de subsidies voor kadervorming toegekend volgens een nieuw reglement. Alle informatie over dit nieuw reglement en de verschillende subsidievormen vindt u hier.