n Brussel - naar homepage

Ondersteuning

Wat bieden wij aan?

Alle leerlingen zijn welkom in het gewoon onderwijs en hebben het recht om in te schrijven in een school naar keuze. Om deze participatie en integratie mogelijk te maken, bieden wij als OndersteuningsNetwerk Centrum (ONW Centrum) ondersteuning aan leerlingen en scholen met de achtergrond en kennis vanuit het buitengewoon onderwijs.

Ondersteuners zijn verbonden aan buitengewoon onderwijs. We komen op scholen om samen met de leerling, school, ouders en CLB de ondersteuningsvraag te verhelderen. Met een ondersteuningsvraag die voldoet aan de voorwaarden bouwen we samen een traject uit. We zoeken het best passende antwoord op uw ondersteuningsvraag.