n Brussel - naar homepage

Werkingssubsidie werkjaar 2016-2017

Sportclubs kunnen deze subsidie één keer per jaar aanvragen voor het voorbije werkjaar (september 2016 - augustus 2017).
Werkingssubsidies

Wie kan deze subsidie aanvragen?

  • Enkel door de VGC erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie.
  • Een vereniging vraagt een erkenning aan voor een werkjaar lopende van 1 september t.e.m. 31 augustus van het volgende jaar.

 

Startende verenigingen of verenigingen die voor het voorbije werkjaar niet erkend zijn, kunnen geen werkingssubsidie aanvragen voor dat werkjaar.

Wat omvat de werkingssubsidie?

De werkingssubsidie bestaat uit een basissubsidie en een aanvullende werkingssubsidie.

De basissubsidie omvat:

  • een categoriesubsidie van een vast bedrag, afhankelijk van de categorie waartoe een vereniging behoort (A-B-C-D);
  • een subsidie voor deelname aan competitie (indien van toepassing);
  • een tussenkomst in de huurkosten van sportinfrastructuur.

De aanvullende werkingssubsidie wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel, opgenomen in het subsidiereglement.

Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  1. De erkende sportverenigingen ontvangen de nodige formulieren vóór eind september.
  2. De aanvraag voor subsidie moet uiterlijk op 30 september 2017 de VGC-sportdienst bereiken, samen met de nodige bewijsstukken.
  3. Na advisering door de sportraad volgt een collegebesluit, opgemaakt voor de toekenning van de subsidie.
  4. De vereniging wordt schriftelijk verwittigd van het toegekende subsidiebedrag, waarna de uitbetaling volgt.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 worden de subsidies voor sportverenigingen toegekend volgens een nieuw reglement. Alle informatie over dit nieuw reglement en de verschillende subsidievormen vindt u hier.