n Brussel - naar homepage

Netwerk

Samen sterk. Een ondersteuningsnetwerk bestaat uit verschillende partners.
 1. Scholen buitengewoon onderwijs
  Het vormen van netwerken van scholen buitengewoon onderwijs heeft als hoofddoel een passend antwoord te bieden op de ondersteuningsvragen van leerlingen en leerkrachten.
  Als ondersteuningsnetwerk zien wij een aantal sterktes in deze samenwerking:
 • grote diversiteit in aanbod
 • flexibele inzet en uitwisseling van expertise
 • antwoord op maat op ondersteuningsvragen
 • breed netwerk van regioteams
 1. Pedagogische begeleidingsdiensten
  De competentiebegeleiders van de pedagogische begeleidingsdiensten zitten mee in het ondersteuningsnetwerk om de ondersteuners te begeleiden en in samenspraak met de andere partners aan expertiseontwikkeling te doen.
 2. CLB's
  De CLB's lopen samen met leerlingen, ouders en de school een handelingsgericht diagnostisch traject. Zij volgen in samenspraak met de betrokkenen de ondersteuningsvragen op.
 3. Scholen gewoon onderwijs
  Scholen gewoon onderwijs kiezen voor 1 ondersteuningsnetwerk waarbij zij hun ondersteuningsvragen kunnen aanmelden.