Aanbod medewerkers IBO

Vormingsaanbod

Het open aanbod van Opgroeien in Brussel is gratis en superdivers! Je vindt er verschillende soorten bijscholingen: cursussen, intervisies, labo's, etc. en verschillende thema's om je te verdiepen in de wereld van kinderen, ouders, begeleiders. Er zijn vormingen voor zowel leidinggevenden, pedagogisch coaches, kinderbegeleiders en andere medewerkers.

Alle Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die erkend zijn door Kind en Gezin kunnen zich inschrijven. Concreet gaat dit om kinderopvang van baby’s en peuters, IBO’s en organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning, zoals consultatiebureaus en ontmoetingsplaatsen Baboes. 

Verken het kalenderaanbod in de brochure Vormingsaanbod IBO, januari-juni 2020 en kies de bijscholingen die bij jullie leerbeleid passen. Inschrijven kan via het digitaal inschrijvingsloket. De inschrijvingen voor het aanbod van het najaar lopen van 15 mei tot en met 15 juni, de inschijvingen voor het voorjaar van 15 november tot en met 15 december.

Advies en begeleiding op maat

Heb je een vraag en vind je niet meteen een antwoord in ons vormingspakket? Vraag dan begeleiding op maat via jouw pedagogisch ondersteuner van Opgroeien in Brussel. Deze gratis dienstverlening gebeurt bij jullie op de werkvloer en in onderling overleg (individueel of in groep). Ontdek er alles over in de brochure van p. 24-31.

Advies en begeleiding op maat

Heb je een vraag en vind je niet meteen een antwoord in ons vormingspakket ‘Open aanbod’? Vraag dan begeleiding op maat via jouw pedagogisch ondersteuner van Opgroeien in Brussel. Deze gratis dienstverlening gebeurt bij jullie op de werkvloer en in onderling overleg (individueel of in groep). Ontdek er alles over in de brochure Advies en begeleiding op maat.

Een greep uit de mogelijke vragen waarmee we je kunnen helpen:

  • de omgang met een bepaalde leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld met jonge kleuters in het IBO of de oudste peuters in het kinderdagverblijf?
  • moeilijk gedrag van kinderen?
  • de uitwerking van een bepaald thema met uw team? Bijvoorbeeld omgaan met meertaligheid, spelmateriaal ...?
  • video-coaching?
  • een lesgever voor een studiedag?
  • coaching voor leidinggevenden of pedagogisch coachen?
  • de ontwikkeling van uw leerbeleid?
  •  .....

Enkel Nederlandstalige gezinsinitiatieven in Brussel die erkend zijn door Kind en Gezin kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Concreet zijn dat Kinderopvang van baby’s en peuters, IBO’s en organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning.

Hop Up

Speelruimte te leen, ideaal voor de Brusselse IBO's

Hop Up is een innovatief speelconcept. Kinderen (3 – 12 jaar) tonen met Hop Up dat ze onderzoekers en architecten zijn. Ze kunnen ermee experimenteren en constructies creëren. Zelfs de kleinste kinderen kunnen met de lichte materialen aan de slag. Het inspireert begeleiders om anders naar kinderspel te kijken en kinderen meer ruimte te geven voor hun natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit. 

Hop Up leent zich uitstekend voor gedeeld zaalgebruik. Wij brengen het pakket tot bij jou, een van onze ondersteuners komt langs om jullie meer informatie te geven en hoe je het kan gebruiken… en dat uiteraard allemaal kosteloos. Een huurperiode duurt maximum 2 weken.

Opgroeien in Brussel heeft 2 Hop Up’s die jullie het hele jaar door gratis kunnen uitlenen via opgroeieninbrussel@vgc.be.

Houd rekening met de timing (bv. vakantieperiodes): vraag je Hop Up minimum 4 weken op voorhand aan zodat de mobiele ploeg tijdig kan leveren. 

  • Je kan de Hop-Up uitlenen voor 1 dag tot maximum twee weken.
  • Vooraleer je aan de slag kan met de Hop Up’s, komt je regionale ondersteuner een vorming geven aan jouw team (+/- 1 uur).

Meer weten? Contacteer je regionaal ondersteuner.

Toegankelijk Nederlands

Als IBO kom je regelmatig in contact met ouders, kinderen of andere mensen die misschien nog maar een basiskennis Nederlands hebben.

Hoe pas je je folders, website of gesprekken aan zonder te vervallen in kindertaal?
De taaladviseur toegankelijk Nederlands van de VGC helpt jullie verder! Lees meer over de dienstverlening toegankelijk Nederlands.