n Brussel - naar homepage

CLB

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er zijn in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel drie CLB's. De VGC is inrichtende macht van één van deze CLB's.
kind op een weegschaal tijdens een CLB-onderzoek

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) werken samen met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen:

  • leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

Je kunt bij het CLB terecht als je vragen hebt die te maken hebben met deze vier thema’s. Elke Nederlandstalige school in Brussel werkt samen met een CLB.

De VGC is inrichtende macht van:

De andere CLB's zijn: