n Brussel - naar homepage

Schooluitval voorkomen

KANS Centraal Meldpunt Brussel en Abrusco zijn de belangrijkste partners van de VGC om schooluitval te voorkomen.
leerlingen met basketbal op de speelplaats

KANS Centraal Meldpunt Brussel

KANS Centraal Meldpunt Brussel is een toegankelijk, netoverschrijdend, onthaal-, informatie- en aanmeldingspunt: het heeft een overzicht en de kennis van het bestaande aanbod. De informatie is beschikbaar via telefoon, via een fysiek onthaal en via een website. KANS zoekt samen met leerlingen, ouders, scholen en professionele hulpverleners naar de meest passende ondersteuning voor leerlingen om schooluitval te voorkomen.

Het CLB meldt een leerling aan, maar leerlingen of ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen.

Abrusco

Het aanbod van vzw Abrusco zet in op het herstellen van een verstoorde relatie van een jongere met de school. De begeleiding gebeurt steeds met het oog op terugkeer naar school of opleiding. Vzw Abrusco biedt ook op school ondersteuning bij vastgelopen relaties tussen leerlingen, leerkracht en/of school.

KANS CMB meldt een leerling aan. De leerling volgt dan een begeleidingstraject binnen of buiten de klascontext.

In het deeltijds onderwijs

In het deeltijds onderwijs zijn er, bij verschillende organisaties, trajecten om leerlingen te helpen bij de combinatie van leren en werken. Ze kunnen dan een voortraject, brugproject of persoonlijk ontwikkelingstraject volgen. Zo krijgen die leerlingen extra steun die ze nodig hebben.

Meer info