n Brussel - naar homepage
cursisten nemen ijverig notities tijdens een les

Nederlands leren voor volwassenen

Wilt u Nederlands leren in Brussel? Er zijn verschillende mogelijkheden.
cursiste in een CVO-opleiding

In groep

Bent u ouder dan 16 jaar, dan kunt u lessen volgen bij Brusselleer of een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs).
Brusselleer organiseert lessen Nederlands voor anderstaligen die niet lang naar school zijn geweest. In de CVO's worden verschillende niveaus Nederlands gegeven.

Het Huis van het Nederlands heeft een overzicht van alle cursussen Nederlands in Brussel. Er is een gepaste cursus voor iedereen: tijdens de dag of ’s avonds, 1 keer of meerdere keren per week, in heel Brussel. Kom naar het Huis van het Nederlands. Een consulent helpt u. Na een kleine test zoekt u samen naar de gepaste cursus Nederlands.

Speciaal voor jongeren tussen 15 en 25 jaar uit de centra leren en werken of de leertijd organiseert het Huis van het Nederlands het TAALKOT. In het TAALKOT kunnen de jongeren op een leuke, aantrekkelijke manier een basiskennis Nederlands leren. Ze komen op afgesproken uren en dagen als onderdeel van hun traject Leren en Werken.

Zelfstudie

Hebt u geen tijd of geen zin om les te volgen in een klas? Of volgt u een cursus Nederlands en wilt u extra oefenen?