n Brussel - naar homepage

Nederlands oefenen voor kinderen en jongeren

Nederlands oefenen, ook buiten de schoolmuren? Hoe kan dat in Brussel?
4 jonge kinderen overleggen met elkaar (een taaloefening) - de begeleidster luistert.

Nederlands oefenen in de vrije tijd versterkt de Nederlandse taalvaardigheid. Dat kan tijdens activiteiten van de brede school, op de VGC-speelpleinen, bij een Nederlandstalige sportclub, een jeugdvereniging, een gemeenschapscentrum in de buurt, enzovoort. Terwijl kinderen of jongeren spelen, sporten, tekenen, musiceren… oefenen ze hun Nederlands.

Enkele voorbeelden:

  • Brede scholen zijn netwerken van scholen en organisaties die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Ze doen dat door samen te werken met de buurt, ouders en alle mogelijke organisaties. Heel wat Brusselse scholen maken deel uit van een brede school. Zij zorgen er onder andere voor dat kinderen en jongeren tijdens de lesuren maar ook na school kunnen deelnemen aan boeiende activiteiten waarbij ze het Nederlands extra oefenen in een heel concrete context. Lees meer over de Brusselse brede scholen
  • De VGC organiseert speelpleinen voor kinderen van 3 tot 15 jaar  in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel. De animatoren, leerkrachten en scholen zorgen tijdens de paas- en zomervakantie voor een dynamische, talige en leerrijke spelomgeving. Voor anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 12 jaar is zijn er specifieke speelpleinen, de Lenteschool en de Zomerschool. Lees meer over de VGC-speelpleinen of over de Lenteschool en Zomerschool
  • In Brussel zijn er tal van vrijetijdsactiviteiten (sport, spel, cultuur ...) in het Nederlands, zowel tijdens het schooljaar als in de vakantieperiodes. Meer informatie op de website van BrusselBazaar.
  • In het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs leren kinderen en jongeren musiceren, tekenen, dansen… in het Nederlands. Lees meer over de kunstacademies in Brussel.
  • In bibliotheken vindt u Nederlandstalige cd’s, dvd’s en boeken. Lees meer over de Nederlandstalige bibliotheken in Brussel.