n Brussel - naar homepage
leerkrachten kijken in de boekenrekken van de onderwijsbibliotheek

Onderwijsbibliotheek

De Onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) bevat een grote collectie leermiddelen en documentatie voor schoolteams.

De Onderwijsbibliotheek heeft een belangrijke collectie methodes, literatuur, ondersteunende materialen ...  met als rode draden de thema’s taalvaardigheidsonderwijs, omgaan met meertaligheid, omgaan met diversiteit met specifieke aandacht voor armoede,  ouderbetrokkenheid en Brede School. Dat zijn de domeinen waarin het OCB heel wat expertise heeft.

De Onderwijsbibliotheek staat open voor klasleerkrachten, SES- en zorgleerkrachten, pedagogisch begeleiders en studenten van de lerarenopleiding.

Wie de Onderwijsbibliotheek bezoekt, krijgt er bovendien de nodige uitleg en begeleiding.