n Brussel - naar homepage
leerlingen secundair onderwijs luisteren naar uitleg

U zoekt een school of opleiding?

Bent u op zoek naar een Nederlandstalige school of opleiding in Brussel, voor uw kinderen of voor uzelf?

Deze projecten of publicaties helpen u

  • De website Onderwijs in Brussel heeft een handige zoekfunctie. Daarmee kunt u een Nederlandstalige school of opleiding zoeken in Brussel.
  • In de scholengids vindt u informatie over alle Nederlandstalige scholen in Brussel en over de CLB’s (Centra voor leerlingenbegeleiding).
  • De VGC en het LOP (Lokaal Overlegplatform) organiseren activiteiten voor ouders om hen te helpen een goede basisschool te kiezen voor hun kind.
  • De studiekeuzebeurs van VGC helpt kinderen die naar het secundair onderwijs gaan. We tonen welke studierichtingen er zijn en voor welke jobs uw kind later kan kiezen.
  • Bij Brik vindt u alles over het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel.
  • Leerwinkel Brussel helpt jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen met vragen over leren in Brussel.
  • Op de website van Schakels naar Werk vindt u alle informatie over de Nederlandstalige beroepsopleidingen, vormingen en Leren en Werken. 

Inschrijven in het basisonderwijs en secundair onderwijs

Wilt u uw kind inschrijven in een Nederlandstalige basis- of secundaire school? Er is een speciale inschrijvingsprocedure. Informeer u op tijd! U vindt alle informatie op Inschrijven in Brussel.

Coördinerende verenigingen

De coördinerende verenigingen houden de vinger aan de pols bij de drie onderwijsverstrekkers in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel:

  • KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) voor het vrije katholieke onderwijs;
  • Scholengroep Brussel voor het gemeenschapsonderwijs;
  • OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten - het zgn. Brusselplatform) voor het gemeentelijk onderwijs.

Ze ondersteunen het VGC-beleid door de signaalfunctie die ze vervullen vanuit hun netwerk of onderwijsnet.